Lilijka Wędrownicza

Oznaka o charakterze honorowym dla instruktorów posiadających duży dorobek w dziedzinie upowszechniania i doskonalenia metodyki wędrowniczej

wymagania:
-posiadany naramiennik wędrowniczy
-posiadany stopień harcerki/harcerza Rzeczypospolitej i harcmistrza
-praca na rzecz ruchu wędrowniczego
-upowszechnianie idei i metodyki wędrowniczej

sposób przyznania: Przez Naczelnika ZHP na wniosek Kapituły Ruchu Programowo-Metodycznego WĘDROWNICTWO