Watra Wędrownicza

Ognisko – symbol ciepła, bliskości, więzi, domu, rodziny, wiedzy, energii.
Watra na zielonym tle lewego naramiennika to symbol świadomej życiowej wędrówki po zagadnieniach i tematach z zakresu wszelakich dziedzin ludzkiej aktywności. Wędrówki po własnej miejscowości, regionie, Polsce, Europie i świecie. Trzy płomienie oznaczają dążenie ku doskonałości, a brązowe polana sposób działania wędrowników/ elementy wędrowniczej pracy. Zielone tło naramiennika przypomina, że to wszystko odbywa się na tle harcerskiego życia.

Płomienie- symbol dążenia ku doskonałości (od najmniejszego do największego płomyka):

1. siła ciała – dbałość o zdrowie i tężyznę fizyczną
2. siła rozumu – dążenie do wiedzy i rozwijanie swojego intelektu
3. siła ducha – kształtowanie charakteru, dążenia do prawdy i Boga

Polana ogniska- ułożone w gwiazdę tradycyjnym skautowym sposobem na długotrwałe palenie oznaczają zasady-elementy wędrowniczej pracy
1. służba
2. szukanie swojego miejsca w społeczeństwie
3. praca nad sobą