[2014.08.27] Zbiórka organizacyjna

Sprawozdanie z zbiórki organizacyjnej z 27.08.2014 r.

Ustaliliśmy tematy zbiórek do końca grudnia oraz osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie. Plan pracy znajdzie się w osobnym dokumencie.
Zastanowiliśmy się nad zmianami w konstytucji i wystosowaliśmy propozycje które rozpatrzy Rada Zastępu na najbliższym posiedzeniu. Poniżej umieszczam propozycje zmian.

1. Zmiana punktu I.5 z jego obecnej formy na taką w której niezależne zbiórki zastępu odbywają się raz w miesiącu, z zachowaniem części o jednej zbiórce całej drużyny w miesiącu w jej obecnej treści. Do rozważenia jest wyprzedzenie przy informowaniu o przyszłej zbiórce. Jako propozycje są: 5 dni albo 3 dni.

2. Zmiana punktu III.1.3) poprzez dodanie zdania: „Decyzją Rady Zastępu punkt może zostać uchylony na czas jednych wyborów.”

3. Uchylenie punktu IV.4.5).

Ponadto pojawiły się inicjatywy odnośnie obrzędowości drużyny, które również powinny zostać ujęte w konstytucji, czyli:

1. Ustalenie obrzędu przyjmowania nowych członków zastępu.
2. Wyróżnienie jednej osoby w obrzędowy sposób, na końcu każdej zbiórki.
3. Na zakończenie zbiórki, w kręgu, śpiewanie wszystkich trzech zwrotek „Bratniego Słowa”, a nie tylko jednej.
4. Na koniec ogniska/świeczniska śpiewanie piosenki „Ogniska już dogasa blask”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *