1) S1/2013

ZHP, 88 PDHS Dragon                                                                    Kowanówko, 24.08.2013r.

 

Rozkaz specjalny S1/2013

 

1. Zwolnienia

1.1 Zwalniam z funkcji zastępowej Zastępu Niebieskiego dh. ochotniczkę Dobrawę Musiał.

1.2 Zwalniam z funkcji zastępowego Zastępu Brązowego dh. ćwika Jakuba Stefko.

1.3 Zwalniam z funkcji zastępowego Zastępu Chimera dh. wywiadowcę Tomasza Jurtscha.

2. Rozwiązania zastępów

2.1 Rozwiązuję Zastęp Niebieski.

2.2 Rozwiązuję Zastęp Chimera.

3. Powołanie zastępów

3.1 Powołuję Zastęp Niebieski w składzie:

– dh. ochotniczka Amalia Szmajda

– dh. tropicielka Natalia Płachtij

– dh. tropicielka Dominika Kazmucha

– dh. ochotniczka Patrycja Baryła

– dh. ochotniczka Paulina Kościuk

3.2 Powołuję Zastęp Fioletowy w składzie:

– dh wywiadowca Olgierd Hildebrandt

– dh wywiadowca Szymon Hildebrandt

– dh młodzik Wojciech Kozak

– dh młodzik Michał Wlazik

– dh Niamba Diatta

3.3 Powołuję Zastęp Wędrowniczy Chimera w składzie ustalonym przez zbiórkę wyborczą zastępu.

4. Mianowania

4.1 Mianuję zastępowym Zastępu Brązowego dh. odkrywcę Bartłomieja Koniecznego.

4.2 Mianuję zastępową Zastępu Niebieskiego dh. ochotniczkę Amalię Szmajdę.

4.3 Mianuję pełniącym obowiązki zastępowego Zastępu Fioletowego dh. wywiadowcę Olgierda Hildebrandta.

5. Przyznaję dh. ćwikowi Jakubowi Stefko 3 PS za zwycięstwo w grze nocnej.

6. Przyznaję wszystkim uczestnikom biwaku 30 PS za uczestnictwo w biwaku rocznicowym.

 

Czuwaj!

Drużynowy 88 PDHS Dragon

phm. Janusz Walczak