2) S3/2013

ZHP, 88 PDHS Dragon                                                                        Poznań, 22.11.2013r.

 

Rozkaz S3/2013

 

1. Mianowania

1.1 W wyniku wyborów przeprowadzonych na zbiórce zastępu wędrowniczego  mianuję zastępowym Zastępu Wędrowniczego Chimera dh. wywiadowcę Tomasza Jurtscha.

1.2 Na wniosek zastępowego mianuję podzastępowym Zastępu Wędrowniczego Chimera dh. odkrywcę Antoniego Janasa.

2. Zamknięcie prób

2.1 Zamykam próbę na naramiennik wędrowniczy dh. Michałowi Iwanowskiemu.

2.2 Zamykam próbę i przyznaję sprawność “Krawcowa” dh. Justynie Wrzaskale.

2.3 Zamykam próbę i przyznaję sprawność “Piastunka” dh. Oliwii Kołodzińskiej.

2.4 Zamykam próbę i przyznaję sprawność “Gospodyni” dh. Klaudii Seifert.

3. Za zdobycie sprawności przyznaję dh. Justynie Wrzaskale, dh. Oliwii Kołodzińskiej i dh. Klaudii Seifert po 15 PS.

4. Podaję do wiadomości wyniki gry zbiórkowej “Przekazywanie informacji”

I miejsce i po 3 PS:

– dh Jakub Skarupa

– dh Szymon Hildebrandt

– dh. Justyna Wrzaskała

– dh Michał Wlazik

– dh. Agata Faleńska

– dh. Oliwia Kołodzińska

5. Podaję do wiadomości wyniki gry “Tajemnicze morderstwa na Cytadeli”

5.1 Przyznaję wszystkim uczestnikom gry po 3 PS.

5.2 Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu gry przyznaję po 5 PS:

– dh. Mariannie Ćwiąkale

– dh. Antoniemu Janasowi

– dh. Tomaszowi Jurtschowi

– dh. Jakubowi Skarupie

6. Reprezentowanie drużyny w imprezach zewnętrznych

6.1 Za reprezentowanie drużyny podczas uroczystej mszy św. za Ojczyznę z okazji Święta Niepodległości przyznaję po 10 PS:

– dh. Agnieszce Gapińskiej

– dh. Bartłomiejowi Koniecznemu

– dh. Jackowi Skarupie

– dh. Jakubowi Skarupie

6.2 Za reprezentowanie drużyny podczas akademii z okazji Święta Niepodległości w Gimnazjum nr 63 przyznaję po 10 PS:

– dh. Agnieszce Gapińskiej

– dh. Antoniemu Janasowi

– dh. Zuzannie Janas

– dh. Michałowi Wlazikowi

7. Za udział w Biegu Nocnym przyznaję po 10 PS członkom patroli:

– Dragon Paragon

– Dragon, czarownica i stara szafa

– 88. Brygada Kawalerii Dragon

– Dragon Ognisty Podmuch

8. Zatwierdzam nazwę “Aksirel” Zastępowi Fioletowemu.

9. Podaję do wiadomości stan PS przyznanych za frekwencję w przeciągu ostatnich 3 miesięcy:

 

L.p. Imię i nazwisko PS
1. Agnieszka Gapińska 80
2. Michał Wlazik 73
3. Zuzanna Janas 70
4. Jacek Skarupa 67
5. Jakub Skarupa 61
6. Jagoda Stefko 56
7. Tomasz Jurtsch 53
8. Natalia Krzyżaniak 52
9. Bartłomiej Konieczny 50
10. Amalia Szmajda 50
11. Paulina Kościuk 50
12. Patrycja Baryła 50
13. Mirosława Jaszczak 50
14. Natalia Płachtij 47
15. Dominika Kazmucha 47
16. Wojciech Kozak 38
17. Jakub Stefko 36
18. Olgierd Hildebrandt 31
19. Szymon Hildebrandt 31
20. Oliwia Kołdzińska 28
21. Klaudia Seifert 24
22. Marianna Ćwiąkała 23
23. Antoni Janas 23
24. Dobrawa Musiał 20
25. Justyna Wrzaskała 18
26. Wiktoria Woźniak 14
27. Stanisław Kostaszuk 8
28. Ola Ignaszczak 7
29. Piotr Danielewicz 6
30. Grzegorz Kondel 4
31. Maria Urbańska 4
32. Agata Faleńska 2

 

10. Mając na uwadze jakość umundurowania, staż w drużynie, zasługi dla niej położone oraz liczbę zdobytych PS, dopuszczam do II Kręgu Wtajemniczenia:

– dh. Agnieszkę Gapińską

– dh. Zuzannę Janas

– dh. Jagodę Stefko

– dh. Klaudię Seifert

– dh. Natalię Krzyżaniak

– dh. Oliwię Kołodzińską

– dh. Justynę Wrzaskałę

– dh. Bartłomieja Koniecznego

– dh. Jacka Skarupę

– dh. Piotra Danielewicza

– dh. Stanisława Kostaszuka

– dh. Amalię Szmajdę

– dh. Paulinę Kościuk

– dh. Natalię Płachtij

– dh. Dominikę Kazmuchę

– dh. Patrycję Baryłę

– dh. Wojciecha Kozaka

– dh. Michała Wlazika

– dh. Antoniego Janasa

– dh. Mirosławę Jaszczak

– dh. Tomasza Jurtscha

– dh. Grzegorza Kondel

– dh. Dobrawę Musiał

– dh. Jakuba Skarupę

– dh. Jakuba Stefko

– dh. Marię Urbańską

– dh. Wiktorię Woźniak

 

 

                                                                                                               Czuwaj!

Drużynowy 88 PDHS Dragon

phm. Janusz Walczak